Chaniartoon Comic Library

Chaniartoon Comic Library

ΚΟΜΙΚΣ Η΄ ΚΟΜΙΞ ? Η ιστορία μιας '' σχεδόν '' τέχνης

 
Title:      ΚΟΜΙΚΣ Η΄ ΚΟΜΙΞ ? Η ιστορία μιας '' σχεδόν '' τέχνης
Categories:      Books
BookID:      PB00016
Authors:      Roger Sabin
ISBN-10(13):      9789607867001
Publisher:      Terzobooks
Publication date:      1990
Number of pages:      240
Language:      Greek
Availability:      5 
Picture:      cover
Please past text to modal
6th Chaniartoon starts in...